Имате ли изискване към дистрибутора за крайна сума за целеви продажби?

2021-11-17

Зависи какво обсъждаме и показваме при контакта с дистрибутора.