Какъв е вашият срок на плащане?

2021-11-17

Препоръчително е в рамките на 3-5 работни дни след получаване на проформа фактурата.